Putno osiguranje
Životno osiguranje
Osiguranje vozila
Osiguranje imovine
Pitajte nas

prijava na mailing listu

Knjiga utisaka
ANTAS
Statistika:
Broj poseta: 8507972
Broj pregledanih stranica: 34694408
Broj korisnika trenutno na sajtu: 3

skype:
 koronasmed

korona.tours

putno osiguranje

                                POŠLI  STE  NA  PUTOVANJE ?

 

POLISU PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA MOŽE TE DOBITI NA KUĆNU ADRESU

                UKOLIKO POPUNITE DONJU TABELU  SA VAŠIM PODACIMA 

 

U cenu naših aranžmana nije uračunato zdravstveno osiguranje putnika. Agencija KORONA SMD TOURS Vam nudi turistička/vizna zdravstvena osiguranja kompanije WIENER STADTISCHE. Polisu osiguranja možete obezbediti u našoj agenciji.

                                  MI ŽELIMO DA  PUTUJETE  BEZBRIŽNO

                                          

                    - MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - 

 Tokom turističkog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredviđeni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti planove. WIENER STADTISCHE  osiguranje pomažu vam da polisom putnog zdravstvenog osiguranja takve situacije prevaziđete.

 Zašto Vam je potrebno osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu?

Ukoliko vam se na putovanju desi nesrećni slučaj, bolest, ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i boravkom u bolnici, uz polisu putnog zdravstvenog osiguranja  WIENER STADTISCHE  bićete potpuno zbrinuti.  

 * Da biste Vama i Vašim najbližima u neželjenim situacijama omogućili brzu, efikasnu i profesionalu zaštitu.

 * U slučaju bolesti ill nesrećnog slučaja brigu o Vama preuzimaju profesionalci koji sprovode i nadziru Vaše lečenje i organizuju povratak u zemlju prebivališta

* Troškovi medicinske asistencije u inostranstvu su izuzetno visoki. Kupovinom polise putnog zdravstvenog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja nastale troškove umesto Vas plati osiguravajuća kompanija. Naša polisa traje koliko i Vaša viza i osigurava Vas tokom putovanja i boravku u inostranstvu 

* U slučaju da vaš zahtev bude odbijen, imate pravo na 100 % povraćaj premije osiguranja 

* Polisa putnog zdravstvenog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite jer ste prethodno obezbedili potpunu i pouzdanu zaštitu

 Pored toga što je korisno imati polisu zbog potencijalnih zdravstvenih problema, ona je i obavezan dokument prilikom izdavanja viza za turistička i poslovna putovanja.

 * Ko se može osigurati?

Mogu se osigurati sva lica stara do 80 godina koja su državljani Republike Srbije. 

 Gde možete zaključiti polisu putničkog zdravstvenog osiguranja?

Polisu putničkog zdravstveng osiguranja možete zaključiti na šalterima  u Vašem mestu ili u turističkim agencijama.

 * Kako se može zaključiti polisa putničkog zdravstvenog osiguranja?

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja može se zaključiti individualno (kada glasi na ime i prezime pojedinog lica), porodično (kada glasi na sve članove jedne porodice - otac, majka, deca do 18-te godine života) ili grupno (kada se osigurava više osoba sa priloženim spiskom svih članova grupe) i treba je zaključiti pre putovanja u inostranstvo.

  * Koje troškove pokriva polisa putničkog zdravstvenog osiguranja?

 Polisa WIENER STADTISCHE  garantuje:
* zdravstvenu asistenciju u slučaju iznenadne bolesti, nezgode ili medicinske evakuacije odnosno repatrijacije, upućivanje na lekara, savete, praćenje zdravstvenog stanja, dostavu lekova, posetu roditelja u periodu do 5 dana bolesnom detetu, posetu bliske osobe u periodu do 5 dana osiguraniku koji je u bolnici duže od 15 dana, troškove lečenja (ambulantnog ili bolničkog, lekova i zavoja, pomagala, snimanja, operacije, stomatologa), transport do najbližeg lekara ili bolnice, transport do lekara ili bolnice koja može pružiti bolji tretman ili negu,
* putnu asistenciju: informisanja (o vizama, pasošima, vakcinama, carinskim propisima, kursevima stranih valuta, ambasadama, šlep službama, automehaničarima...), povratka dece mlađe od 15 godina koja su ostala bez staranja, pomoć u slučaju krađe ili gubitka dokumenata, pronalaženja izgubljenog prtljaga, slanje hitnih poruka,
* pravnu asistenciju i novčane pozajmice u slučaju krađe, plaćanja honorara advokatu ili za kauciju. 

ZA BEZBRIŽNO PUTOVANJE WIENER STADTISCHE , u saradnji sa međunarodnom organizacijom CORIS International Paris, brine o Vašoj sigurnosti na putu. Kroz mrežu CORIS International obezbeđeno je celodnevno pružanje pomoći bilo gde u svetu. Pokrivaju se troškovi lečenja, iznenadne bolesti i posledica nesrećnog slučaja za vreme boravka u inostranstvu. 

Međunarodno putno osiguranje 

Bez razlike da li ste poslovan čovek, turista ili avanturista, da li ste na tom putu sami ili u društvu, putovaćete sigurno. Bićete zaštićeni vi i vaši saputnici, lica koja nehotice povredite, pa čak i vaš prtljag. Ako iznenada otkažete put zbog nepredviđenih okolnosti, biće vam vraćen skoro ceo iznos uložen u aranžman. 

. KOJE VRSTE OSIGURANJA POSTOJE?
* individualno,
* porodično - za sve članove jedne porodice (uključujući i decu do 18 godina) i
* grupno - za sve članove jedne grupe. Ukoliko putujete poslovno ili idete na kolektivno putovanje, Vaša firma ili turistička agencija sa kojom putujete mogu kupiti grupno pokriće za sve putnike u grupi. Na grupnoj polisi, svako lice koje se nalazi na spisku grupe ima svojstvo osiguranika.
POSTOJE:
* polise koje pokrivaju jedno putovanje,
* polise koje pokrivaju sva putovanja u toku godine

 U SLUČAJU NEZGODE!!!
postupite na sledeći način:
* odmah pozovite kol centar asistentske kompanije. Telefon je naznačen na polisi (poziv je BESPLATAN), 
* pružite podatke o sebi (ime, prezime, broj pasoša...), 
* pošaljite kopiju polise na faks naznačen na polisi, 
* dostavite kontakt u inostranstvu, broj telefona i adresu na kojoj Vas mogu naći, 
* ukratko opišite osigurani slučaj.
Prijavu izvršite u roku od 48 sati od nastanka osiguranog slučaja.  

* Koja je visina osiguravajućeg pokrića?
Visina osiguravajućeg pokrića zavisi od geografskog područja gde putujete.

 NIVOI  POKRIĆA

 U zavisnosti od destinacije   WIENER STADTISCHE   obezbeđuje sledeće osigurane sume:

  • za sve zemlje Evrope potpisnice Šengenskog sporazuma – do 30.000 eura;
  • za  preostale zemlje Evrope - do 12.000 eura;
  • za sve zemlje sveta izuzev SAD, Kanade, Australije, Japana, Švajcarske i Novog Zelanda - 30.000 eura 
  • USA, Kanada, Japan, Australia i Novi Zeland 

POLISU PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA MOŽE TE DOBITI NA KUĆNU ADRESU

                UKOLIKO POPUNITE DONJU TABELU  SA VAŠIM PODACIMA

PODACI POTREBNI ZA DOBIJANJE MEĐUNARODNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
(PODATKE POPUNITI ŠTAMPANIM SLOVIMA)

Ime i prezime:
Broj pasoša:
JMBG:
Adresa:
Telefon:
Država (gde putujete):
Početni termin putovanja:
Završni termin putovanja:
Za više lica navedite njihova imena, broj pasoša i JMBG: