vesti
ZASTUPNICI SMO DRUGIH AGENCIJA
01.01.2018. 02:44:44

 U TURIZMU KAO I U DRUGIM DELATNOSTIMA VEOMA JE VAŽNO IMATI DOBRU  SARADNJU

SA ONIMA KOJI ZNAJU I UMEJU I KOJI SU SPREMNI SVOJE  UMEĆE PODELITI SA DRUGIMA

A U OBOSTRANOM INTERESU. TAKO I NAŠA AGENCIJA SUBAGENTUROM SARAĐUJE, I TO

VEOMA USPEŠNO, SA VODEĆIM TURISTIČKIM AGENCIJAMA I HOTELIMA IZ NAŠE ZEMLJE 

KAO  I IZ DRUGIH ZEMALJA.

ZATO SMO SPREMNI UVEK PRUŽITI NAJBOLJE USLUGE KOD TURISTIČKIH ARANŽMANA.   

ARANŽMANI SVIH PARTNERSKIH AGENCIJA MOGU SE KUPITI U NAŠOJ

AGENCIJI U SMEDEREVU  PO ISTIM CENAMA KAO I KOD NAŠIH PARTNERA.